HOMEFORMSABOUT USABOUT THE PHILIPPINESSERVICESLINKSCONTACT US
RETURN TO MAIN PAGE  

COVID-19 ADVISORIES


On the COVID-19 OutbreakPUBLIC ADVISORY # 17

Ang Embahada ay nag nanais na ipabatid sa  lahat ng Pilipino sa Pakistan ang importanteng impormasyon ukol sa estado ng bansa sa panahon ng COVID-19, ayon sa pag pupulong ng Federal cabinet na pinangungunahan ni PM Imran Khan noong 14 Abril 2020, ang malawakang pagsara (lockdown) sa bansa ay na extend hanggang 30 Abril 2020.

Sa patuloy na pagdami ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pakistan at bilang tugon sa malawakang panawagan ng gobyerno, ang Embahada ay muling mananawagan sa mga Pilipinong naninirahan sa Pakistan na manatili ang lahat sa loob ng kanilang mga tahanan  at sundin  ang tagubilin ng mga kinauukulan.

Kung kayo ay may mahigpit na kagipitan (“emergency cases or situation”), maari po lamang na tumawag sa:

Telepono:  +92 333-1509891

Assistance to National:  +92 333-5244762

E-mail:     Islamabad.pe@dfa.gov.ph

Maraming salamat po.


You can get pertinent information on procedures and requirements, as well as download the forms for each type of service you require.  If your particular query is not covered in this section, please feel free to write us at islamabad.pe@dfa.gov.ph or isdpe@isb.comsats.net.pk for general questions.  For specific questions on any of the services please go to our Contact Us page for particulars to that Department.|Home|About Us|About the Philippines|Forms|Services|Links|Contact Us|

Đ Designed & Developed
Philippine Embassy